PRIVACYVERKLARING VAN BEAUTY & WELLNESS ROMANA (BWR)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BWR verwerkt van haar klanten/cursisten.

Indien je klant/cursist wordt van BWR, of om een andere reden persoonsgegevens aan BWR verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen, indien u deze graag ontvangt voor eigen administratie kunt u dit bij BWR aangeven, deze zal vervolgens naar u gemaild worden. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Naam: Beauty & Wellness Romana Adres: Boterbloemstraat 39, 6002 CD te Weert KVK: 76865134

De salon is bereikbaar via: Email: info@beautyandwellnessromana.nl Tel: 06-10227077 2. Welke gegevens verwerkt BWR en voor welk doel 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens c) telefoonnummer, e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens

e) Voor – en na foto’s (na toestemming)

f ) BTW nummer (indien zakelijke klant webshop)

g) KVK nummer (indien zakelijke klant webshop) 2.2 BWR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende

doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan of voor het sturen van een factuur na het niet na komen van een gemaakte afspraak. b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van BWR. c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen/wenkbrauwen/wimpers worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, wenkbrauwen en wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u. U wordt bij de foto’s niet onherkenbaar gemaakt. e) BTW en KVK nummer worden genoteerd om te verifiëren dat u bent ingeschreven als bedrijf, zodat u bepaalde producten tegen inkoopsprijs kunt inkopen.

E-mail berichtgeving:

BWR gebruikt je naam en e-mailadres om je haar nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten, aanbiedingen en andere interessante informatie over BWR toe te sturen. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijden mogelijk door onderaan de mail te drukken op ‘unsubscribe from this list’.

3. Bewaartermijnen

BWR verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot 1 jaar na u laatste bezoek in de salon. Hierna worden de persoonsgegevens vernietigd. Gegevens die vast zijn gelegd in een online account bij onze webshop worden bewaard tot de klant zijn/haar account verwijderd, hierna worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BWR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van BWR kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BWR zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop BWR je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van BWR via info@beautyandwellnessromana of 06-10227077. Onder het onderwerp privacyverklaring.

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt op de ‘nieuws’ pagina. Wij adviseren je deze pagina regelmatig te bekijken.